Program pěšího putování do Jeruzaléma

Cesta probíhá vždy od neděle do neděle. Smyslem tohoto časového harmonogramu je, aby cesta vrcholila třídenním pobytem v Jeruzalémě (pátek–neděle) zakončeným mší sv. v brzkém nedělním ránu. Cestu lze rozdělit na tři části. První část představuje putování Judskými horami do Ein Karem. Druhou část představuje putování napříč Judskou pouští z Jordánského údolí vzhůru do Jeruzaléma. A třetí část je tvořena samotným pobytem v Jeruzalémě. Cesta vyžaduje dobrou fyzickou kondici. Denně (po-pá) se ujde kolem 15 km v klimaticky i krajinově náročném terénu. Stupeň obtížnosti lze charakterizovat dle stupnice UIAA jako I. (lehký *), ve zcela výjimečných případech II. (mírně težký **). Vychází se časně zrána kolem 6. hodiny a do cíle etapy se přichází kolem 16. - 17. hodiny. Během dne je několik zastávek s biblickými impulsy. Každý den je příležitost ke slavení mše sv. Poutník si na denní cestu s sebou bere do malého batohu jen Bibli, vodu a potraviny. Ostatní zavazadla převáží doprovodné vozidlo.

*) Stupeň obtížnosti: lehký
Zajištěné, jednoznačně vedené turistické cesty a velmi lehké zajištěné cesty – ferraty. Místy vedeny strmým skalním terénem, a to po přirozených skalních pásech nebo po umělých pomůckách (umělé stupy, lávky). Umělé jištění v podobě kramlí slouží jen ke zvýšení pocitu jistoty v obtížném terénu, z technického hlediska však není nutné.

**) Stupeň obtížnosti: mírně těžký
Mírně strmý skalní terén. Umělé zajištění v podobě, kramlí slouží přímo k postupu vpřed. Některé pasáže jsou již namáhavé a vyžadují sílu.

1. den – neděle

v ranních hodinách bohoslužba na začátek duchovní cesty v některém z pražských kostelů, následně odjezd autobusem na Letiště Václava Havla Praha, odlet letadla kolem poledne, přílet do Tel Avivu, přejezd autobusem na úpatí Judských hor, ubytování večeře a nocleh v kibucu Neve Shalom

2. den – pondělí

Neve Shalom, Emauzy – Yad Hashmona či Neve Ilan, cca. 20 km, převýšení cca. 400 m

vyjití na cestu za ranního rozbřesku, ranní modlitba mezi olivovníky, příchod do biblických Emauz, mše sv. v biblických Emauzích, postupné stoupání po západních výběžcích Judských hor s výhledy do Ajalonského údolí, krajinou uměle zalesněnou a minimálně obývanou, odpoledne příchod na místo ubytování, odpočinek, večeře, nocleh

3. den – úterý

Yad Hashmona či Neve Ilan – Tzuba, cca. 15 km, převýšení cca. 245 m

vyjití na cestu za ranního rozbřesku, ranní modlitba v údolí, výstup do Abu Gosh, návštěva kostela Panny Marie – Archy úmluvy, sestup k benediktinskému opatství Panny Marie od Zmrtvýchvstání (Abbey Sainte Marie de la Resurrection), návštěva křižáckého kostela, mše sv., polední pauza, po obědě pokračování přes arabské vesnice Abu Gosh a Ein Rafa, návštěva mešity v Ein Rafa a rozhovor s místním imámem, následně výstup ke kibucu Tzuba, ubytování, odpočinek, večeře, nocleh

4. den – středa

Tzuba – Ein Kerem, cca. 17 km, převýšení cca. 300 m

vyjití na cestu za ranního rozbřesku, výstup k ruinám středověké křižácké pevnosti Belmont, ranní modlitba, sestup k prameni Ein Tzuba, snídaně u pramene, výstup k bývalé vesnici Sataf a následný sestup úbočím mezi borovicemi a fíkovníky kolem antických terasovitých políček, výstup ke klášteru sv. Jana v pustině, mše sv., polední pauza, poté sestup do údolí a dále cestou kolem vodní přehrady z doby Herodovy k Ein Hindak, cesta úbočím do Ein Karem, návštěva a prohlídka kostelů Narození sv. Jana Křtitele a Navštívení Panny Marie, transfer do Judské pouště ubytování, odpočinek, večeře, nocleh

5. den – čtvrtek

Almog – Alon, cca. 22 km, převýšení cca. 630 m

vyjití na cestu za ranního rozbřesku, ranní modlitba v poušti, výstup na hranu příkopového zlomu údolí Jordánu, mše sv., putování Judskou pouští podél Vádí Og, návštěva muslimského poutního místa Nabi Musa (dle muslimské tradice Mojžíšův hrob), pokračování cesty po bývalé velbloudí pouštní stezce s výhledy na Jeruzalém, sestup do Vádí Og k Cisterně Králů (Bir el malki) a dále skrze vádí přes Kfar Adumin Junction až na hranu Vádí Kelt u osady Alon, transfer do kibucu Almog, večeře, nocleh

6. den – pátek

hrana Vádí Kelt u osady Mitzpe Jericho – Jeruzalém, cca. 20 km, převýšení 660 m

transfer na hranu Vádí Kelt, mše sv. za ranního rozbřesku v poušti, snídaně s výhledem do pouště, sestup do Vádí Kelt k Ein Fawar, cesta pouštním vádí, kterým protéká životodárná voda, možnost koupání, výstup z vádí, transfer na horu Mt. Scopus, pěší příchod k Jeruzalému údolím potoku Cedron, vstup Lví branou do Jeruzaléma a po Via Dolorosa až k chrámu Božího hrobu, ubytování v poutním domě, večeře, nocleh

7. den – sobota

Jeruzalém (hora Sión, Večeřadlo, Via Dolorosa, chrám Božího hrobu), cca 14 km, převýšení 100 m

prohlídka Starého města, jeho čtvrtí, zdí, bran a kostelů, hory Sion s bazilikou Zesnutí Panny Marie, Večeřadlem a Davidovou hrobkou, Zdi nářků, křížové cesty (Via Dolorosa) a chrámu Božího hrobu, odpoledne možnost duchovního programu na jednotlivých zastaveních křížové cesty, individuální volno, večeře a nocleh v poutním domě

8. den – neděle

Jeruzalém (Chrámová hora, Olivetská hora), cca 13 km, převýšení 190 m

možnost osobní modlitby ve ztichlém chrámu Božího hrobu v brzkých ranních hodinách, mše sv. v poutním domě, prohlídka Chrámové hory (v závislosti na situaci), výstup na Olivetskou horu ke kapli Nanebevstoupení a zakončení duchovního programu cesty, individuální volno, odjezd na letiště v brzkých odpoledních hodinách, odlet z Tel Avivu, přílet do Prahy kolem 21. hodiny

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo k drobným změnám programu v rámci jednotlivých dnů – především s ohledem na aktuální počasí.


CK KŘÍŽEK
je oficiálním partnerem
Katolického týdeníku
CK KřížekNajdete nás
na Facebooku
CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4