O nás

CK KŘÍŽEK s.r.o. patří k menším úzce specializovaným cestovním kancelářím na českém trhu. Cestovní kancelář vznikla v roce 2003 nejprve jako cestovní agentura. V roce 2007 se přeměnila v cestovní kancelář a v roce 2011 se transformovala v CK KŘÍŽEK s.r.o. Od roku 2012 je CK KŘÍŽEK s.r.o. oficiálním partnerem Katolického týdeníku.

CK KŘÍŽEK je firmou rodinného typu, která působí v oblasti příjezdového cestovního ruchu (tzv. incomingu) i výjezdového cestovního ruchu (tzv. outgoingu).

Oblast incomingu cílí převážně na skupiny z církevního prostředí z německé jazykové oblasti. Klienty jsou katolické farnosti a evangelické církevní sbory, chrámové sbory, církevní vzdělávací díla a akademie, církevní školy, mládežnické a ministrantské skupiny, spolky, svazy a nadace. Více informací o této oblasti činnosti najdete na adrese: www.krizek-reisen.cz.

Oblast outgoingu se zaměřuje dosud výhradně na duchovní cesty do Izraele, které jsou jedinečné svým konceptem. Jsou určeny pro katolické farnosti, vikariáty popř. děkanáty a diecéze, evangelické sbory, řádová a církevní společenství, spolky, svazy, akademie atd. Tuto oblast cestovní kancelář rozvíjí od roku 2008 ve spolupráci se svým izraelským partnerem.

Zakladatel a majitel cestovní kanceláře absolvoval teologická studia na Katolické univerzitě v Eichstättu (SRN) a působil deset let v České křesťanské akademii. Jeho odborné znalosti získané při studiu i praktické dovednosti osvědčené mnoholetou dobrovolnickou i profesní činností v katolické církvi poskytují spolehlivou záruku kvalitních služeb v dané oblasti cestovního ruchu.

CK KŘÍŽEK má uzavřeno povinné zákonné pojištění proti úpadku u České podnikatelské pojišťovny, a.s.


CK KŘÍŽEK
je oficiálním partnerem
Katolického týdeníku
CK KřížekNajdete nás
na Facebooku
CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4